FAQ o sieci domowej

Dowiedz się, jakie są najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat naszych produktów Powerline.

dowiedz się więcej

devolo Magic

Dowiedz się, jakie są najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat naszych produktów Magic.

dowiedz się więcej

FAQ o sieci domowej

Gdzie istnieją granice zastosowań produktów Wi-Fi?

Na otwartym terenie sieć Wi-Fi ma zasięg do 300 metrów. Jest to jednak teoretyczna wartość maksymalna, której nie da się osiągnąć w domach i mieszkaniach. W tym przypadku warunki konstrukcyjne takie jak stropy żelbetowe, lekkie ściany z profilami metalowymi i ogrzewanie podłogowe tłumią sygnał Wi-Fi. Jednak inne sygnały elektryczne, takie jak te emitowane przez mikrofale lub sąsiednie sieci Wi-Fi, również częściowo nakładają się na sygnał Wi-Fi. Dlatego w praktyce siła sygnału maleje wraz z odległością od nadajnika Wi-Fi zgodnie ze zjawiskami tłumienia. Niektóre z tych wpływów są nawet dynamiczne i dlatego zmieniają się w ciągu dnia. Czy masz poważne problemy z zasięgiem sieci Wi-Fi? W takim wypadku polecamy nasze produkty Powerline. Przesyłają one dane alternatywnie przez przewód energetyczny.

Z jakimi systemami operacyjnymi współpracują adaptery devolo?

Adaptery devolo współpracują niezależnie od systemu operacyjnego ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi przesyłającymi dane z wykorzystaniem protokołu internetowego. Zachowują się one przy tym jak długi kabel sieci komputerowej. Jedynie opcjonalne oprogramowanie dodatkowe jest zależne od systemu operacyjnego. Oferujemy oprogramowanie dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych, takich jak Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android i iOS. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie danego produktu.

Dlaczego ten produkt jest wyposażony w porty Fast Ethernet?

Produkt koncentruje się na szybkości sieci Wi-Fi, a także został zaprojektowany z myślą o wysokiej sprawności energetycznej. Ze względu na ograniczenie do Fast Ethernet można było zainstalować wyjątkowo energooszczędne komponenty. Znajduje to odzwierciedlenie w niskim zużyciu energii przez produkt zarówno podczas pracy, jak i w stanie czuwania. Osiągalna przepustowość danych produktu jest wystarczająca dla większości zastosowań, takich jak rozszerzenie dostępu do Internetu, strumieniowe przesyłanie wideo w jakości HD oraz tworzenie kopii zapasowych danych. Dla bardziej wymagających aplikacji oferujemy również produkty z portami Gigabit Ethernet.

Czy adaptery devolo współpracują z adapterami Homeplug innych producentów?

Wszystkie urządzenia, które są certyfikowane zgodnie ze standardem HomePlug, współpracują ze sobą. Aby podłączyć adaptery devolo do wspólnej sieci z adapterami Homeplug innych producentów, należy przypisać to samo hasło do wszystkich urządzeń.

Urządzenia devolo są konfigurowane w typowy sposób:

uruchomienie oprogramowania dLAN®
wprowadzenie identyfikatorów zabezpieczeń wszystkich adapterów dLAN®
przypisanie wspólnego hasła sieciowego
Pozostałym urządzeniom HomePlug należy nadać takie samo hasło, jak urządzeniom dLAN, zgodnie z instrukcją producenta.

Czy mogę używać produktów devolo również w listwach zasilających?

W niektórych przypadkach listwy zasilające, zwłaszcza te z wbudowanym przełącznikiem i zabezpieczeniem przepięciowym, mogą prowadzić do spadku wydajności. Aby uzyskać optymalne połączenie, zaleca się stosowanie urządzeń devolo ze zintegrowanym gniazdem i podłączenie listwy zasilającej do adaptera.

Czy mój sąsiad może podsłuchiwać moje dane? W końcu jest podłączony do tej samej sieci energetycznej!

To, czy sąsiad odbiera sygnał danych z Twojej sieci devolo, zależy od sieci energetycznej w Twoim domu. Liczniki energii elektrycznej i duże długości kabli mogą znacznie osłabiać sygnał. Dla bezpieczeństwa, zalecamy szyfrowanie sieci (zwane również parowaniem) za pomocą przycisku szyfrowania w adapterach lub oprogramowania devolo Cockpit.
W tym celu należy nacisnąć przycisk szyfrowania w adapterze. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk szyfrowania również w drugim adapterze. Jeśli w sieci są więcej niż dwa adaptery, powtórz tę procedurę dla każdego kolejnego adaptera. W ten sposób adaptery generują losowe hasło i wymieniają je między sobą.

Czy mogę używać produktów devolo, mimo że mam w domu różne obwody zasilania?

Tak, produkty devolo działają również z wieloma obwodami (fazami) w domu. Modyfikacje sieci energetycznej, takie jak zamontowanie obwodu do sprzęgania faz, nie są konieczne.

Dlaczego adaptery devolo nie wymagają sprzężenia fazowego?

Dzięki wysokiej częstotliwości przechodzenia, sygnały danych są automatycznie rozdzielane na wszystkie fazy. Jedynym warunkiem jest to, aby fazy były ułożone równolegle. Takie przechodzenie wysokich częstotliwości stanowi tłumienie i może prowadzić do spadku wydajności.

Jakie są warunki korzystania z technologii Powerline? Gdzie leżą ograniczenia?

Nasze rozwiązania Powerline działają w całej sieci elektroenergetycznej domu lub mieszkania, niezależnie od tego, czy jest to stare czy nowe budownictwo. Jednakże musi to być oczywiście spójna sieć przewodów, ponadto należy zapewnić, aby długości przewodów nie przekraczały 300 metrów. Różne fazy nie stanowią tutaj problemu. Liczniki energii elektrycznej silnie tłumią sygnał, ale nie blokują go we wszystkich przypadkach.

Jaką zaletę ma technologia range+?

Każda sieć energetyczna jest inna. Dlatego ważne jest, aby adaptery dostosowały się do warunków panujących w Twoim domu. Na bazie ponad dziesięcioletniego doświadczenia opracowaliśmy technologię range+, która nie tylko dodatkowo wykorzystuje przewód uziemienia do transmisji danych, ale również optymalnie przekazuje sygnał danych do linii energetycznej. Technologia nadawania i odbioru również została udoskonalona, aby wymiana danych była jak najbardziej efektywna.

Jak zachowują się urządzenia devolo w przypadku przepięcia (np. uderzenia pioruna)?

Produkty devolo są zabezpieczone przed przepięciami w sieci energetycznej zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami i normami. Zgodność z tymi przepisami jest weryfikowana i potwierdzana przez niezależne akredytowane laboratoria. Produkty devolo są zawsze bezpieczne, tzn. nigdy nie ma zagrożenia ze strony urządzeń, nawet w przypadku przepięcia. W rzadkich przypadkach, lokalne przepięcia (np. bliskie uderzenie pioruna) mogą przekraczać zdefiniowany poziom napięcia. W takich przypadkach zadziała ochronnik przeciwprzepięciowy wbudowany w produkty devolo, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Zwykle jednak wskutek tego urządzenie przestaje działać. Podłączone urządzenia (poprzez kabel sieciowy lub wbudowane gniazdo zasilania) nie są tu chronione. W takim przypadku zalecamy podłączenie listwy zasilającej z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym do gniazda w produkcie.

Czy mogę używać produktów devolo w listwach zasilających z ochroną przeciwprzepięciową?

Większość dostępnych w handlu listew zasilających z ochroną przeciwprzepięciową prowadzi do spadku wydajności sieci devolo i dlatego może być zalecana tylko w ograniczonym zakresie. Wyjątkiem są modele zaprojektowane specjalnie do pracy w połączeniu z adapterami devolo. Oferuje je między innymi producent APC (modele PL8VT3-DE i PL5B-DE).

Jakie urządzenia obsługujące sieć Wi-Fi można połączyć z adapterami devolo dLAN WiFi?

Zasadniczo do adapterów dLAN-WiFi można podłączyć wszystkie popularne urządzenia mobilne wyposażone w moduł Wi-Fi, tworząc w ten sposób szybkie bezprzewodowe połączenie z Internetem i siecią domową. Należą do nich smartfony, takie jak Samsung Galaxy lub Apple iPhone, tablety, takie jak Apple iPad i notebooki. Również odpowiednio wyposażona elektronika użytkowa może być błyskawicznie podłączona do sieci - na przykład telewizor Smart TV lub radio internetowe.

Czy jest możliwe korzystanie z bezprzewodowego internetu poprzez sieć Wi-Fi Powerline plus w ogrodzie?

Nowe adaptery dLAN® WiFi Outdoor, dzięki obudowie odpornej na wodę i upał (do 40°C) można instalować również w ogrodzie. Natomiast pozostałe adaptery dLAN® WiFi są przeznaczone wyłącznie do użytkowania w pomieszczeniach wewnętrznych. Jednak dzięki gniazdku w pobliżu okna zasięg sieci Wi-Fi można również rozszerzyć również na ogród, balkon lub taras.

W jakich systemach operacyjnych działają adaptery devolo?

Adaptery devolo pracują niezależnie od systemu operacyjnego i działają ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi przesyłającymi dane z wykorzystaniem protokołu internetowego. Ponadto opcjonalne dodatkowe oprogramowanie jest dostępne do wszystkich najczęściej spotykanych systemów operacyjnych.

Czy wyłącznik różnicowoprądowy zakłóca połączenie Powerline?

Wyłączniki różnicowoprądowe mają bardzo mały wpływ na jakość połączenia. ponieważ znajdują się bezpośrednio przed licznikiem prądu.

Czy mogę rozbudować moją istniejącą sieć dLAN lub Magic?

Oczywiście. Dzięki adapterom devolo do rozbudowy można w każdej chwili łatwo rozszerzyć istniejącą sieć dLAN lub Magic Powerline. Adaptery do rozbudowy są dostępne zarówno dla serii Magic, jak i dLAN - opcjonalnie z portami LAN lub funkcją Wi-Fi. Więcej informacji na temat rozbudowy zawiera nasz poradnik.

FAQ - devolo Magic

Czy z sieci dLAN i Magic można korzystać wspólnie?

Adaptery devolo Magic są kompatybilne ze wszystkimi ruterami, urządzeniami sieciowymi, adapterami devolo Magic oraz produktami posiadającymi certyfikat HomeGrid Forum. Adaptery dLAN® Powerline oraz inne produkty HomePlug AV włącznie z adapterami devolo Outdoor WiFi Powerline nie są obsługiwane.

Równoległe stosowanie różnych technologii może pogorszyć wydajność - optymalną wydajność zapewnia czysta sieć devolo Magic.

Jakiego oprogramowania mogę używać do konfigurowania i zarządzania adapterami Magic?

Adapterami Magic można zarządzać zarówno za pomocą aplikacji devolo Home Network (na smartfon), jak i oprogramowania devolo Cockpit (na komputer).

Czy urządzenia Magic obsługują również starsze urządzenia dLAN?

Urządzenia dLAN nie są obsługiwane przez nową generację technologii, dlatego nie ma pomiędzy nimi kompatybilności.

Jak można instalować urządzenia Magic?

Urządzenia łączą się ze sobą automatycznie; nie trzeba niczego robić.

Czy moja domowa sieć, składająca się z urządzeń Magic, jest automatycznie zabezpieczona po zainstalowaniu jej po raz pierwszy?

Tak. Wszystkie adaptery Magic współpracują ze sobą bezpiecznie i w sposób szyfrowany.

Jak mogę zmienić hasło do mojej domowej sieci?

Umożliwia to aplikacja albo oprogramowanie Cockpit.

Czy dodatkowe adaptery Magic również instalują się automatycznie?

Nie. Nowe urządzenie należy dodać do jednego z wcześniej zainstalowanych urządzeń, naciskając przycisk. W tym celu wybierz najpierw adapter w istniejącej sieci, a następnie naciśnij przycisk szyfrowania nowego adaptera.

Z jakim sprzętem są kompatybilne urządzenia Magic?

Urządzenia Magic są kompatybilne ze wszystkimi routerami oraz produktami z certyfikatem forum HomeGrid. Urządzenia Magic z funkcją Wi-Fi współpracują ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi sieć Wi-Fi (smartfon, tablet itp.).

Mój adapter Powerline silnie się nagrzewa. Czy z tego względu powinno się go codziennie wyciągać z gniazdka po użyciu?

Zasadniczo urządzenia te mogą się odczuwalnie nagrzewać z powodu swojej mocy i kompaktowej konstrukcji. Nie jest to szkodliwe ani nie prowadzi do wyższego poboru prądu.

Czy mogę rozbudować moją istniejącą sieć dLAN lub Magic?

Oczywiście. Dzięki adapterom devolo do rozbudowy można w każdej chwili łatwo rozszerzyć istniejącą sieć dLAN lub Magic Powerline. Adaptery do rozbudowy są dostępne zarówno dla serii Magic, jak i dLAN - opcjonalnie z portami LAN lub funkcją Wi-Fi. Więcej informacji na temat rozbudowy zawiera nasz poradnik.