Nasza trzyletnia gwarancja

Jako klient devolo, otrzymują Państwo gwarancję na produkt na okres trzech lat od daty zakupu, niezależnie od rękojmi wymaganej przepisami prawa. Rejestrując adaptery powerline Magic lub dLAN serii 1200, przedłużasz gwarancję o 1 dodatkowy rok. Więcej informacji na temat warunków gwarancji, realizacji gwarancji i przedłużenia gwarancji można znaleźć tutaj:
 

Warunki gwarancji

Realizacja gwarancji

Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się wady urządzenia, wówczas należy niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu siedmiu dni, uruchomić gwarancję w formie pisemnej.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, który sprzedał Ci produkt

Jeśli podczas pierwszej instalacji lub w okresie gwarancji okaże się, że urządzenie devolo jest wadliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który sprzedał produkt.

Sprzedawca zajmie się naprawą lub zgłoszeniem gwarancyjnym za Ciebie.


lub: Skontaktuj się z pomocą techniczną devolo

Aby zapewnić szybkie i skuteczne wsparcie, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

  • Nazwa produktu
  • Numer seryjny (np. na spodzie urządzenia)
  • Używany system operacyjny
  • Typ i konfiguracja komputera
  • Wersja oprogramowania sprzętowego lub sterownika
  • Opis problemu

Kontakt:


 support@devolo.global

+49 241 99082333