Polityka prywatności

1. DANE DOSTĘPOWE ORAZ HOSTING

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY, NAWIĄZANIA KONTAKTÓW ORAZ W PRZYPADKU OTWIERANIA KONTA KLIENTA

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI WYSYŁKI

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI PŁATNOŚCI

5. REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL, POCZTY

6. PLIKI COOKIE I DALSZE TECHNOLOGIE

7. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII DO ANALIZY INTERNETOWEJ ORAZ DO CELÓW REKLAMOWYCH

8. INTEGRACJA TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

10. MOŻLIWOŚCI KONTAKTU I PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

devolo AG

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

Niemcy

info@devolo.de

 

Telefon: 49 241 18279 0

 

Z satysfakcją przyjmujemy zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności użytkownika jest dla nas priorytetem. Poniżej udzielamy szczegółowych informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika.

1. DANE DOSTĘPOWE ORAZ HOSTING

Użytkownik może korzystać z naszych stron internetowych bez podawania danych dotyczących swojej osoby. W momencie każdego otwarcia strony internetowej serwer internetowy zapisuje jedynie automatycznie serwerowy plik dziennika, tzw. log, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę otwarcia, rozmiar transmisji danych oraz dostawcę pytającego o dane (dane dostępowe) i dokumentuje otwarcie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego korzystania ze strony oraz ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie.

 

HOSTING

Usługi hostingu oraz prezentacji strony internetowej są częściowo realizowane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania danych na nasze zlecenie. Jeżeli w ramach niniejszej polityki prywatności nie postanowiono inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz wszystkie dane gromadzone na niniejszej stronie internetowej na formularzach przewidzianych do tego celu są przetwarzane na ich serwerach. W razie pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstawy naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY, NAWIĄZANIA KONTAKTÓW ORAZ W PRZYPADKU OTWIERANIA KONTA KLIENTA

Gromadzimy dane osobowe, jeżeli zostały nam one dobrowolnie przekazane przez użytkownika w ramach zamówienia złożonego przez użytkownika lub w razie nawiązania kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail). Pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, ponieważ w takich przypadkach są one nam absolutnie niezbędne do realizacji umowy względnie podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na nawiązanie kontaktu przez użytkownika, a użytkownik bez podania tychże nie może wysłać zamówienia względnie nawiązać kontaktu. To, jakie dane są gromadzone, można określić na podstawie stosownych formularzy do wprowadzania danych. Dane przekazane przez użytkownika wykorzystujemy do realizacji umowy oraz do udzielania odpowiedzi na zgłoszenia użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

 

Jeżeli użytkownik udzielił stosownej zgody w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, wykorzystujemy dane użytkownika w celu otwarcia konta klienta. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika, w szczególności przekazywania ich naszym usługodawcom, w celu realizacji zamówienia, płatności oraz wysyłki, są zawarte w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności. Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub usunięciu należącego do użytkownika konta klienta dane użytkownika zostają ograniczone do celów dalszego przetwarzania, a po upływie terminów przechowywania do celów podatkowych oraz handlowych w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO usunięte, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie wykorzystywanie danych wychodzące poza ten zakres, które jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa i o którym informujemy użytkownika w niniejszym dokumencie. Usunięcie należącego do użytkownika konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może nastąpić albo za pośrednictwem wiadomości wysłanej przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności lub za pośrednictwem funkcji przewidzianej do tego na koncie klienta.

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI WYSYŁKI

W celu wypełnienia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO przekazujemy dane użytkownika podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu wysyłki, któremu zlecono dostawę, w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionych towarów.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI Z ZAKRESU WYSYŁKI W CELU ZAPOWIEDZENIA DOSTARCZENIA WYSYŁKI

Jeżeli użytkownik udzielił nam stosownej wyraźnej zgody podczas składania lub po złożeniu zamówienia, na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO przekazujemy adres e-mail użytkownika wybranemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu wysyłki, aby ten przed realizacją dostawy mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem w celu zapowiedzenia dostawy względnie uzgodnienia dostawy.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności lub bezpośrednio do podmiotu świadczącego usługi z zakresu wysyłki przy użyciu podanego adresu kontaktowego. Po cofnięciu zgody usuwamy dane użytkownika podane do tego celu, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie wykorzystywanie danych wychodzące poza ten zakres, które jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa i o którym informujemy użytkownika w niniejszym dokumencie.

 

Trusted Returns GmbH

Peter-Josef-Lenné-Straße 5

51377 Leverkusen

Niemcy

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI PŁATNOŚCI

W ramach realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatności.

 

4.1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI TRANSAKCJI

W zależności od wybranego rodzaju płatności przekazujemy dane niezbędne do realizacji transakcji płatności naszym dostawcom usług technicznych, którzy wykonują dla nas usługi jako podmioty przetwarzające, lub stosownym instytutom kredytowym lub wybranym dostawcom usług płatności w zakresie wymaganym do realizacji płatności. Służy to wypełnieniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Po części dostawcy usług płatności gromadzą dane niezbędne do realizacji płatności samodzielnie, np. na ich własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w ramach procesu zamówienia. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności każdorazowego dostawcy usług płatności.

W razie pytań dotyczących naszych partnerów w zakresie realizacji płatności oraz podstawy naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM ORAZ OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNOŚCI

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom jako podmiotom przetwarzającym dalsze dane, które wykorzystują razem z danymi niezbędnymi do realizacji płatności do celów zapobiegania oszustwom oraz optymalizacji naszych procesów płatności (np. wystawiania faktur, realizacji zaskarżonych płatności, obsługi księgowej). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w zabezpieczeniu przed oszustwami względnie w skutecznym zarządzaniu płatnościami.

 

4.3 WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ W PRZYPADKU WYBORU KUPNA NA RACHUNEK ZA POŚREDNICTWEM PAYONE

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na rodzaj płatności Kupno na rachunek PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt a. M., Niemcy (dalej PayOne), zostanie poproszony o zgodę w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na przekazywanie przez nas PayOne danych, które są niezbędne do realizacji płatności oraz weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech do weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej można korzystać z usług wywiadowni gospodarczych wymienionych w polityce prywatności PayOne [https://a.storyblok.com/f/64176/x/b6e0586777/payone-information-zu-datenverarbeitung-gemass-art-13-RODO-0220-1.pdf]. Uzyskane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości płatniczych PayOne wykorzystuje do podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość przy użyciu danych wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Może mieć to taki skutek, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi określonych opcji płatności.

 

4.4 ANGAŻOWANIE DOSTAWCÓW USŁUG WINDYKACYJNYCH

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stosownemu dostawcy usług windykacyjnych (PayOne GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy), jeżeli nasze żądanie płatności mimo uprzedniego napomnienia nie zostało spełnione. W takim przypadku należność jest ściągana bezpośrednio przez dostawcę usług windykacyjnych. Służy to wypełnieniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w skutecznym dochodzeniu względnie zrealizowaniu naszego żądania płatności. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

5. REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL, POCZTY

5.1 NEWSLETTER E-MAILOWY Z SUBSKRYPCJĄ

Jeżeli użytkownik zasubskrybuje nasz newsletter, wykorzystujemy niezbędne do tego lub przekazane odrębnie przez użytkownika dane, aby regularnie przesyłać użytkownikowi nasz newsletter e-mailowy w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie i może nastąpić albo przez wysłanie wiadomości przy użyciu niżej wskazanych danych kontaktowych lub za pośrednictwem przewidzianego do tego celu linku w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuwamy adres e-mail użytkownika z listy odbiorców, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie wykorzystywanie danych wychodzące poza ten zakres, które jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa i o którym informujemy użytkownika w niniejszym dokumencie.

 

5.2 NEWSLETTER E-MAILOWY BEZ SUBSKRYPCJI ORAZ PRAWO UŻYTKOWNIKA DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

Jeżeli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, a użytkownik nie wyraził sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na podstawie art. § 7 ust. 3 UWG (niemiecka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ofert produktów z naszego asortymentu, które są podobne do zakupionych. Służy to ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w kontaktowaniu się z naszymi klientami w celach reklamowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość przy użyciu danych wskazanych w niniejszej polityce prywatności lub korzystając z przewidzianego do tego celu linku w mailu reklamowym, przy czym nie powoduje to powstawania kosztów innych niż koszty przekazania zgodnie z taryfami podstawowymi.

 

5.3 WYSYŁKA NEWSLETTERA

Newsletter jest w razie potrzeby wysyłany również za pośrednictwem naszych usługodawców w ramach przetwarzania na nasze zlecenie. W razie pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstawy naszej współpracy z nimi prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

5.4 REKLAMA POCZTOWA I PRAWO UŻYTKOWNIKA DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach za pośrednictwem skrzynki na listy. Służy to ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w kontaktowaniu się z naszymi klientami w celach reklamowych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się zapisywaniu i wykorzystywaniu swoich danych w tych celach, wysyłając wiadomość przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Przesyłki reklamowe są świadczone w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy dane użytkownika do tego celu.

6. PLIKI COOKIE I DALSZE TECHNOLOGIE

6.1 INFORMACJE OGÓLNE

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji, wykorzystujemy na różnych stronach technologie łącznie z tzw. plikami cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi automatycznie na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki użytkownika (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam ponownie rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas następnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie).

Wykorzystujemy takie technologie, które są absolutnie niezbędne do korzystania z określonych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji kosza zakupowego). Za pomocą tych technologii gromadzone i przetwarzane są adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości kosza zakupowego). Służy to ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w optymalnym przedstawieniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

 

Ponadto wykorzystujemy technologie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. aby móc wykazać zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika),oraz do celów analizy internetowej oraz marketingu online. Dalsze informacje w tym zakresie łącznie z daną podstawą prawną przetwarzania danych są dostępne w poniższych sekcjach niniejszej polityki prywatności. W razie potrzeby wykorzystujemy ponadto technologie, które nie są wyszczególnione w niniejszej polityce prywatności. Bliższe informacje o tych technologiach wraz z każdorazową podstawą prawną przetwarzania danych są dostępne na platformie Usercentrics. Można na nią wejść, klikając przycisk odcisku palca w prawym względnie lewym dolnym rogu strony.

 

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki użytkownika są dostępne pod poniższymi linkami: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, wysyłając wiadomość przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w polityce prywatności. Alternatywnie można kliknąć przycisk odcisku palca w prawym względnie lewym dolnym rogu strony. Niezaakceptowanie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

6.2 WYKORZYSTYWANIE PLATFORMY USERCENTRICS CONSENT MANAGEMENT PLATFORM DO ZARZĄDZANIA ZGODAMI

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy Usercentrics Consent Management Platform [https://usercentrics.com/de/] („Usercentrics”) aby mieć możliwość informowania użytkownika o plikach cookie oraz innych technologiach, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, a także w razie potrzeby pozyskiwania, administrowania oraz dokumentowania wymaganych przepisami prawa zgód na przetwarzanie danych osobowych przez te technologie. Jest to zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO wymagane do wypełnienia naszego zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO, aby mieć możliwość wykazania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Usercentrics stanowi ofertę spółki Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Niemcy, która na nasze zlecenie przetwarza dane użytkownika. Podczas korzystania z naszej strony internetowej serwer internetowy Usersentrics zapisuje tzw. serwerowy plik dziennika, który zawiera także zanonimizowany adres IP użytkownika, datę i godzinę wizyty, informacje o urządzeniach i przeglądarkach oraz informacje dotyczące zgód udzielonych przez użytkownika. Dane użytkownika są usuwane po trzech latach, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie jego danych w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie wykorzystywanie danych wychodzące poza ten zakres, które jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa i o którym informujemy użytkownika w niniejszym dokumencie.

7. KORZYSTANIE Z USŁUG GOOGLE

Wykorzystujemy poniżej opisane technologie Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Pobrane automatycznie przez technologie Google informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, i tam zapisywane. W odniesieniu do USA brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych. Jeżeli adres IP użytkownika jest pobierany za pośrednictwem technologii Google, wówczas przed jego zapisaniem na serwerach Google jest on skracany poprzez aktywowanie anonimizacji IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google i tam skracany. Jeżeli w przypadku poszczególnych technologii nie podano inaczej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między administratorami ponoszącymi wspólną odpowiedzialność w odniesieniu do danej technologii zgodnie z art. 26 RODO. Dokładniejsze informacje o przetwarzaniu danych przez Google są dostępne w polityce prywatności Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 

GOOGLE ANALYTICS

W celu dokonywania analizy stron internetowych przy użyciu danych Google Analytics (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) automatycznie gromadzone i zapisywane są dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Adres IP użytkownika nie jest zasadniczo powiązywany z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie porozumienia o przetwarzaniu danych przez Google jako podmiotu przetwarzającego.

 

Do celów generowania i przeprowadzania testów wykorzystujemy ponadto funkcję rozszerzenia Google Analytics Google Optimize.

 

GOOGLE ADS

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania w Google oraz na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych podczas wizyty na naszej stronie internetowej wstawiany jest tzw. plik Google Remarketing Cookie, który umożliwia automatycznie reklamę opartą na zainteresowaniach dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu danych (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz za pomocą spseudonimizowanego identyfikatora CookieID, a także na podstawie stron odwiedzanych przez użytkownika. Przetwarzanie danych wykraczające poza ten zakres jest dokonywane tylko wówczas, gdy użytkownik na swoim koncie Google aktywował ustawienie „reklama spersonalizowana”. Jeżeli w takim przypadku podczas wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik jest zalogowany w Google, wówczas Google wykorzystuje dane użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu niezależnego od danego urządzenia.

 

GOOGLE MAPS

W celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych przez Google Maps gromadzone są dane o korzystaniu przez użytkownika z funkcji map, w szczególności adres IP oraz dane lokalizacyjne, przekazywane Google, a następnie przetwarzane przez Google. Nie mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych dokonywane w późniejszym czasie.

 

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

W celu zintegrowania treści podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem wtyczki YouTube Video Plugin w wykorzystywanym przez nas trybie ochrony danych gromadzone dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są przekazywane Google, a następnie przetwarzane przez Google tylko podczas odtwarzania wideo przez użytkownika.

 

7.2 KORZYSTANIE Z USŁUG FACEBOOK

FACEBOOK ADS

Za pośrednictwem Facebook Ads reklamujemy niniejszą stronę na Facebooku, a także na innych platformach. Określamy parametry danej kampanii reklamowej. Za dokładną realizację, w szczególności za decyzję o umieszczaniu wyświetleń u poszczególnych użytkowników, odpowiedzialny jest Facebook. Jeżeli w przypadku poszczególnych technologii nie podano inaczej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między administratorami ponoszącymi wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebook Ireland. Nie obejmuje to przetwarzania danych przez Facebook Ireland w późniejszym czasie.

 

7.3 POZOSTALI OFERENCI USŁUG ANALIZY INTERNETOWEJ ORAZ MARKETINGU INTERNETOWEGO

WYKORZYSTYWANIE CRITEO DO MARKETINGU INTERNETOWEGO

Za pośrednictwem partnera marketingowego Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francja („Criteo”) reklamujemy niniejszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie wstawiany jest retargetingowy plik cookie Criteo lub ich partnerów, który za pomocą spseudonimizowanego identyfikatora CookieID, a także na podstawie stron odwiedzanych przez użytkownika umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między administratorami ponoszącymi wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Określamy parametry danej kampanii reklamowej. Za dokładną realizację, w szczególności za decyzję o umieszczaniu pojedynczych wyświetleń u poszczególnych użytkowników, odpowiedzialne jest Criteo. Dane gromadzone automatycznie przez Criteo (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) są w razie potrzeby łączone przez Criteo z informacjami z innych źródeł i przekazywane partnerom marketingowym Criteo.

8. INTEGRACJA TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

W celu wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i ewentualnie zebranych ocen oraz w celu oferowania produktów Trusted Shops kupującym po dokonaniu zamówienia z niniejszą stroną internetową zintegrowany jest znak Trusted Shops Trustbadge.

 

Służy to ochronie naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów w optymalizacji działań sprzedażowych poprzez umożliwienie bezpiecznego zakupu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Trustbadge oraz usługi reklamowane za jego pomocą stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge jest udostępniany w ramach przetwarzania danych na zlecenie przez oferenta CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH angażuje również usługodawców z USA. Zapewniony jest stosowny poziom ochrony danych. Dalsze informacje na temat ochrony danych Trusted Shops GmbH są dostępne tu [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

 

W przypadku otwarcia Trustbadge serwer internetowy zapisuje automatycznie tzw. serwerowy plik dziennika, który zawiera także adres IP użytkownika, datę i godzinę otwarcia, rozmiar transmisji danych oraz dostawcę pytającego o dane (dane dostępowe) i dokumentuje otwarcie. Poszczególne dane dostępowe są zapisywane w bazie danych bezpieczeństwa do celów analitycznych w odniesieniu do odchyleń od standardów bezpieczeństwa. Pliki dziennika są usuwane najpóźniej 90 dni po utworzeniu.

 

Dalsze dane osobowe są przenoszone do Trusted Shops GmbH, jeżeli użytkownik po zakończeniu zamówienia zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops lub zarejestrował się już w celu korzystania z nich. Między użytkownikiem a Trusted Shops obowiązuje zawarte porozumienie umowne. W tym celu na podstawie danych z zamówienia gromadzone są automatycznie dane osobowe. W sposób zautomatyzowany dokonywana jest weryfikacja, czy użytkownik jako kupujący jest już zarejestrowany w sposób umożliwiający korzystanie z produktów, mianowicie na podstawie neutralnego parametru adresu e-mail zaszyfrowanego w oparciu o kryptologiczną funkcję jednostronną. Adres e-mail jest przed przekazaniem przekształcany w wartość szyfrową niemożliwą do odszyfrowania dla Trusted Shops. Po weryfikacji pod względem trafienia parametr jest automatycznie usuwany.

 

Jest to niezbędne do spełnienia przeważających prawnie uzasadnionych interesów naszych oraz Trusted Shops w świadczeniu ochrony kupujących powiązanej z konkretnym zamówieniem, a także transakcyjnych usług ewaluacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dalsze szczegółowe informacje, także dotyczące sprzeciwu, są zawarte w powyższej oraz powiązanej linkiem w Trustbadge polityce prywatności Trusted Shops.

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

NASZA WITRYNA INTERNETOWA NA FACEBOOKU, TWITTERZE, INSTAGRAMIE, YOUTUBE, LINKEDIN, XING

Jeżeli użytkownik udzielił stosownej zgody w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO względem danego operatora sieci społecznościowej, podczas wizyty na naszych witrynach internetowych na wyżej wymienionych mediach społecznościowych do celów badania rynku i do celów marketingowych automatycznie gromadzone i zapisywane są dane, na podstawie których tworzy się profile korzystania przy użyciu pseudonimów. Mogą być one wykorzystywane, aby np. włączać ogłoszenia reklamowe wewnątrz platform i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Do tego celu wykorzystywane są standardowo pliki cookie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych lub poprzez udostępnione możliwości kontaktu, a także dotyczące stosownych praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności przez użytkownika są zawarte w powiązanych poniżej linkiem politykach prywatności oferentów. W razie pytań i wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z nami.

 

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] stanowi ofertę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Zgromadzone automatycznie przez Facebook Ireland informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej na Facebooku są z reguły przekazywane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, i tam zapisywane. W odniesieniu do USA brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych w ramach wizyty na fanpage'u Facebook odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między administratorami ponoszącymi wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje (informacje o danych Insights) są dostępne tu [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] stanowi ofertę Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Zgromadzone automatycznie przez Twitter informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny internetowej na Twitterze są z reguły przekazywane na serwer Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, i tam zapisywane. W odniesieniu do USA brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych.

 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] stanowi ofertę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Zgromadzone automatycznie przez Facebook Ireland informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej na Instagramie są z reguły przekazywane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, i tam zapisywane. W odniesieniu do USA brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych w ramach wizyty na fanpage'u Instagram odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między administratorami ponoszącymi wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje (informacje o danych Insights) są dostępne tu [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] stanowi ofertę Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Zgromadzone automatycznie przez Google informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny internetowej na YouTube są z reguły przenoszone na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, i tam zapisywane. W odniesieniu do USA brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych.

 

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] stanowi ofertę LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Zgromadzone automatycznie przez LinkedIn informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny internetowej na LinkedIn są z reguły przenoszone na serwer LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA, i tam zapisywane. W odniesieniu do USA brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych.

 

Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung] stanowi ofertę New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

10. MOŻLIWOŚCI KONTAKTU I PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa:

 

 * zgodnie z art. 15 RODO prawo do zażądania w określonym tam zakresie informacji o danych osobowych użytkownika przetworzonych przez nas;

 * zgodnie z art. 16 RODO prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych użytkownika zapisanych u nas lub ich uzupełnienia;

 * zgodnie z art. 17 RODO prawo do zażądania usunięcia zapisanych u nas danych osobowych użytkownika, o ile nie jest wymagane dalsze przetwarzanie  * w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informowania;

    * w celu spełnienia zobowiązania prawnego;

    * ze względu na interes publiczny lub

    * w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

  

  

 * zgodnie z art. 18 RODO prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik  * kwestionuje prawidłowość danych użytkownika;

    * przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odrzuca ich usunięcie;

    * nie potrzebujemy już danych, użytkownik potrzebuje ich jednak do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub

    * użytkownik zgodnie z art. 21 RODO złożył sprzeciw wobec przetwarzania;

  

  

 * zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich udostępnionych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi;

 * zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły użytkownik może zwrócić się w tym zakresie do organu nadzorczego właściwego dla jego zwyczajowego miejsca przebywania lub dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.

 

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, w przypadku informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, a także cofnięcia ewentualnie udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych prosimy zwrócić się do inspektora ochrony danych osobowych naszej spółki. Inspektor ochrony danych osobowych:

 

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

Niemcy

 

datenschutz@devolo.de

 

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Jeżeli w celu ochrony naszych przeważających w ramach wyważenia interesów prawnie uzasadnionych interesów przetwarzamy dane osobowe zgodnie z objaśnieniami powyżej, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem od momentu wyrażenia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie jest dokonywane w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik może wykonać to prawo w dowolnym momencie zgodnie z opisem powyżej. Jeżeli przetwarzanie jest dokonywane w innych celach, użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu tylko wówczas, gdy zachodzą przyczyny, które wynikają ze szczególnej sytuacji użytkownika.

 

Po wykonaniu prawa sprzeciwu przez użytkownika zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie wykazać nadrzędne względy uzasadniające przetwarzanie, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika, bądź też gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Nie dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie jest dokonywane w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym celu.

 

 

Polityka prywatności [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] tworzy wraz z Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] teksty prawne we współpracy z kancelarią adwokacką FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].