Warunki korzystania ze strony internetowej

Stan: 30.04.2021

 

Download Warunki korzystania ze strony internetowej (PDF)

 

 

Treści oraz dostępność niniejszej strony internetowej


Treści niniejszej strony internetowej są tworzone z najwyższą dbałością. Spółka devolo AG nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz aktualność udostępnianych treści. Ewentualne posty osób trzecich odzwierciedlają opinię danego autora.
Oferent dopełni starań, by usługa była dostępna w miarę możliwości bez żadnych przerw. Jednak także w przypadku dopełnienia wszelkich starań nie można wykluczyć awarii. Oferent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wstrzymania oferty w dowolnym momencie.

 

Prawo autorskie


Treści i dzieła opublikowane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Każdy przypadek wykorzystania, które nie jest zgodne z niemieckim prawem autorskim, wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Dotyczy to w szczególności powielania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach oraz systemach elektronicznych. Treści i posty osób trzecich są przy tym odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii oraz pobieranie do użytku osobistego, prywatnego, niekomercyjnego oraz komercyjnego w celach marketingowych w zakresie produktów devolo AG.
Wstawianie linków do stron internetowych devolo AG jest mile widziane w każdej sytuacji i nie wymaga zgody devolo AG. Wyświetlanie niniejszej strony internetowej w ramkach oferentów zewnętrznych wymaga uzyskania zgody.

 

Wyłączenie odpowiedzialności


Niniejsza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony internetowe ponoszą ich operatorzy. Oferent w ramach wstawiania linków zewnętrznych za pierwszym razem dokonał weryfikacji umieszczonych tam treści pod względem ich zgodności z przepisami prawa. Wówczas nie stwierdzono żadnych przypadków naruszenia przepisów prawa. Spółka devolo AG nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą postać ani na treści powiązanych stron. Spółka devolo AG nie ma możliwości dokonywania stałej kontroli tych linków bez uzyskania konkretnych informacji o przypadkach naruszenia przepisów prawa. W razie powzięcia informacji o naruszeniu przepisów prawa tego rodzaju linki zewnętrzne zostaną jednak niezwłocznie usunięte.

 

Skuteczność prawna


Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego porozumienia staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub niewykonalne bądź utracą swoją skuteczność prawną w późniejszym terminie, nie powinno to naruszać skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia należy wprowadzić taką skuteczną oraz wykonalną regulację, której skutki lub cele gospodarcze są możliwie bliskie tym, które strony umowy przewidziały, umieszczając w niej nieskuteczne względnie niewykonalne postanowienie. Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio w wypadku, gdy umowa będzie wykazywać luki.